Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Λογισμικό Υπολογισμού Κοινοχρήστων

Όπως υποσχεθήκαμε υλοποιήσαμε μια εφαρμογή για την έκδοση και υπολογισμό των κοινόχρηστων δαπανών μιας πολυκατοικίας με αυτόνομη θέρμανση (σε ώρες) για να βοηθήσουμε λίγο τους ταλαίπωρους διαχειριστές στο δύσκολο έργο τους!
  Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η εφαρμογή μας είναι σε πειραματικό στάδιο (beta) και θα διατεθεί δωρεάν τον πρώτο καιρό. Στην συνέχεια, ελπίζουμε σε κάποιες δωρέες από αυτούς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να τους στείλουμε την πλήρη έκδοση παραμετροποιημένη κατά τις επιθυμίες τους.
   Υλοποιήθηκε σε Microsoft Access 2007.
  Διευκρινίζουμε επίσης, ότι όποιος επιθυμεί να την αποκτήσει (την δωρεάν έκδοση αρχικά) μπορεί να απευθυνθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου που αναρτήσαμε στην σελίδα ¨Επικοινωνία".
  Παραθέτουμε κάποιες εικόνες για να πάρετε μια ιδέα. Δεν έχουν καταχωρηθεί δεδομένα (στοιχεία διαμερισμάτων, ιδιοκτητών και χρεώσεων) για λόγους διακριτικότητας.

  Ξεκινάμε με την αρχική φόρμα που περιέχει τα κουμπιά πλοήγησης στις πιο βασικές επιλογές:


  Πατώντας το κουμπί με την ένδειξη "Στοιχεία Χώρων Πολυκατοικίας" ανοίγει η αντίστοιχη φόρμα, κάτι σαν καρτέλα με τα στοιχεία του κάθε χώρου:  Στην συγκεκριμένη φόρμα διακρίνονται τα εξής πεδία:

  "Όνομα Χώρου": Εισάγουμε το όνομα του χώρου πχ Α1, Β, Γ1 κτλ
  "Τύπος Χώρου": Επιλέγουμε από το πτυσόμενο μενού μια από τις επιλογές πχ διαμέρισμα, κατάστημα, ιατρείο κτλ
  "Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη": Εισάγουμε το όνομα και το επίθετο του ιδιοκτήτη πχ Καψής Θεόδωρος
  "Επιφάνεια Διαμερίσματος": Εισάγουμε την αριθμητική τιμή σε τετραγγωνικά μέτρα που αντιστοιχεί στην επιφάνεια του χώρου μας
  "Χιλιοστά Δαπανών Κοινοχρήστων": Εισάγουμε την αριθμητική τιμή των χιλιοστών (θα είναι της μορφής 0,xxxx όπου x φυσικοί αριθμοί πχ 1,2,3 κτλ), σύμφωνα με το συμβόλαιο του χώρου, για τις κοινόχρηστες δαπάνες
   "Χιλιοστά Δαπανών Ανελκυστήρα": Εισάγουμε την αριθμητική τιμή των χιλιοστών (θα είναι της μορφής 0,xxxx όπου x φυσικοί αριθμοί πχ 1,2,3 κτλ), σύμφωνα με το συμβόλαιο του χώρου, για τις δαπάνες που αφορούν τον ανελκυστήρα. Εννοείται ότι όπου δεν υπάρχει ανελκυστήρας απλά βάζουμε σαν τιμή το 0
  "Συντελεστής Επιβάρρυνσης Ιδιοκτησίας":Με άλλα λόγια αντιπροσωπεύει τα χιλιοστά θέρμανσης του χώρου. Αν φέρουμε στο μυαλό μας τον μαθηματικό τύπο που ορίζει το ποσοστό συμμετοχής του κάθε χώρου στα έξοδα θέρμανσης θα καταλάβουμε τον ρόλο που παίζει.
  "Συντελεστής Παραμένουσας Επιβάρρυνσης Ιδιοκτησίας": Είναι μια σταθερά που υπολογίζεται από τον μηχανολόγο και φαίνεται στο σχέδιό του όταν κατασκεύασε τον χώρο μας. Αν δεν μπορούμε να τον βρούμε ας τον βάλουμε ίδιο για κάθε διαμέρισμα. Για παράδειγμα αν μια πολυκατοικία έχει 5 διαμερίσματα το f θα είναι 0,200 για κάθε ένα από αυτά προκειμένου το άθροισμά τους να δίνει 1 (δηλαδή 1000 χιλιοστά)
   "Χιλιοστά Παγίων Δαπανών": Ισχύει ότι και στα χιλιοστά κοινοχρήστων
   "Χιλιοστά Ειδικών Δαπανών": Ισχύει ότι και στα χιλιοστά κοινοχρήστων  
   "Παρατηρήσεις": Εδώ γράφουμε οποιαδήποτε παρατήρηση χρειαζόμαστε να θυμόμαστε για τον κάθε χώρο ξεχωριστά.

  Το κουμπί με την επιγραφή "Διαγραφή αυτού του χώρου" διαγράφει από την βάση δεδομένων μας τον χώρο που επιλέξαμε.

  Το πλαίσιο με την ετικέτα "Ιστορικό Μη Συμμετοχής σε Δαπάνες" περιέχει εγγραφές σύμφωνα με τις οποίες συγκεκριμένους μήνες συγκεκριμένων ετών ο συγκεκριμένος χώρος δεν συμμετείχε σε κάποια κατηγορία δαπάνης που επιλέγεται (πχ δαπάνες ανελκυστήρα) με το πεδίο για τις παρατηρήσεις που αποθηκεύεται η τεκμηρίωση αυτής της εξαίρεσης.

  Στις από κάτω καρτέλες αποθηκεύονται εγγραφές που αφορούν το ιστορικό χρήσης του κάθε χώρου πχ πότε μπήκε μέσα, πότε βγήκε, πως τον λένε, είναι ο διαχειρστής της πολυκατοικίας;, στοιχεία επικοινωνίας για να μην τα ρωτάμε κάθε φορά κτλ.
  Στην άλλη καρτέλα αποθηκεύονται οι εγγραφλες με τις ώρες λειτουργίας του καυστήρα για τον συγκεκριμένο χώρο. Η διαφορά των ωρών σε κάθε μέτρηση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του καταναλωθέντος πετρελαίου.
  Με τα κουμπιά μετακίνησης των εγγραφών μπορούμε να πλοηγηθούμε από χώρο σε χώρο ακόμα και να προσθέσουμε ένα καινούριο στην εφαρμογή μας.

  Επιστρέφοντας στην αρχική φόρμα και πάλι, το κουμπί "Κατηγορίες Δαπανών" μας ανοίγει την παρακάτω φόρμα:

  Σε αυτή την φόρμα έχουμε προαποθηκεύσει τις πέντε (5) κύριες κατηγορίες δαπανών που σημειώνει μια πολυκατοικία, κατά γενική ομονλογία, στις μέρες μας. Αν κάποιος θελήσει να προσθέσει και άλλη μπορεί άνετα, πληκτρολογώντας τα στοιχεία της στα πεδία της τελευταίας κανής γραμμής.
  Τα κουμπιά που φαίνονται δίπλα σε κάθε κατηγορία κάνουν τα εξής: προσθήκη νέου εξόδου που να ανήκει στην κατηγορία δαπανών που επιλέξαμε, διαγραφή ολόκληρης της κατηγορίας και έλεγχος των εξόδων που έχουν καταχωρηθεί μέχρι τώρα σε αυτή την κατηγορία.
  Η φόρμα που εμφανίζει τα στοιχεία αυτά είναι η εξής (είναι κενή από δεδομένα όπως εξηγήσαμε πιο πάνω):


   Μετά από αυτή αξίζει να δούμε την φόρμα με το ιστορικό μετρήσεων πετρελαίου. Ανοίγει πατώντας το κουμπί "Στοιχεία Μετρήσεων Πετρελαίου" που βρίσκεται στην αρχική φόρμα της εφαρμογής.

 
  Τα πεδία που εμφανίζονται σε κάθε εγγραφή περιλαμβάνουν την ποσότητα πετρελαίου σε λίτρα (που βρίσκονται στην δεξαμενή κατά την χρονική στιγμή της μέτρησης), την ημερομηνία της μέτρησης και τυχόν παρατηρήσεις που αξίζει να αποθηκευτούν.
  Χρειάζεται να επιλέξουμε 2 μετρήσεις για να υπολογιστεί η μεταξύ τους κατανάλωση. Για να επιλέξουμε μια εγγραφή απλά πιέζουμε 1 φορά το κουμπί με το βελάκι που βρίσκεται τέρμα δεξιά σε κάθε εγγραφή.
  Μόλις επιλέξουμε την 1η μέτρηση (τις επικέγουμε με χρονολογική σειρά δηλαδή πρώτα την παλιότερη και μετά την νεότερη) εμφανίζεται η αντίστοιχη ποσότητα πετρελαίου στο πεδίο κάτω αριστερά, με τον τίτλο "1η Μέτρηση", Αντιστοίχως εμφανίζεται και η 2η.
  Μόλις επιλέξουμε και την 2η μέτρηση υπολογίζονται αυτόματα η καταναλωθείσα ποσότητα πετρελαίου και η μέση τιμή κτήσης και εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία. Η μέση τιμή κτήσης προκύπτει αθροίζοντας όλες τις τιμές πετρελαίου κατά τις ανανεώσεις τις δεξαμενής, που έλαβαν χώρα μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζουν οι 2 μετρήσεις που επιλέξαμε. Η δε καταναλωθείσα ποσότητα αθροίζει όλες τις επαναγεμίσεις πετρελαίου και την ποσότητα της 1ης μέτρησης που επιλέξαμε και αφαιρεί την τελευταία μέτρηση.
   Αφού υπολογιστούν η τιμή και η καταναλωθείσα πσότητα πατάμε το κουμπί με την ένδειξη "Προσθήκη στα Κοινόχρηστα" έτσι ώστε να αποθηκευτεί ο μήνας, το έτος και η τιμή και ποσότητα κατανάλωσης πετρελαίου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δεν πατήσουμε το κουμπί αυτό δεν θα αποθηκευτούν τα δεδομένα που επιθυμούμε και δεν θα μπορεί η εφαρμογή να υπολογίσει τα κοινόχρηστα σε επόμενο στάδιο!
  Σε ότι αφορά τις επιλογές φίλτρου, το "Από" και το "Έως" αναφέρονται στις ημερομηνίες μετρήσεων που θέλουμε να εμφανιστούν στην παραπάνω λίστα. Αν έχουμε εισάγει πολλές εγγραφές δεν είναι πρακτικό να ψάχνουμε το εύρος των ημερομηνιών που θέλουμε.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου